Google Ads

Google Ads är en av de största och mest inflytelserika annonseringsplattformarna inom digital marknadsföring. Det ägs och drivs av Google (Alphabet), en av de största teknikföretagen i världen. Google Ads ger företag/annonsörer möjlighet att nå en enorm publik på nätet genom effektiv synlighet på Googles sökmotor, webbplatser, YouTube, i Google Display-nätverket, och andra plattformar.

Google Ads är en ledande annonsplattform inom digital annonsering

I Sverige är Google den solklart mest använda sökmotorn och dominerar sökmarknaden före sökmotorer som Yahoo och Bing. Den stora majoriteten av internetanvändarna i Sverige föredrar att använda Google, särskilt för sina sökningar efter företagstjänster och produkter. Till och med Visit Sweden uppmanar svenska företag och organisationer inom besöksnäringen att optimera sin synlighet online på Google.

Statistiken för vilken sökmotor och medieplattform vi svenskar använder mest talar sitt tydliga språk, och den påtalar samtidigt varför Google Ads ofta är en superviktig annonseringskanal.

97% av alla i Sverige använder Google sök

  • 98 till 99 procent av 16–65-åringarna i Sverige använder Google.
  • Varje dag görs det 55 miljoner googlingar bara i Sverige, ca 5,5 googlingar per person i snitt per dag.

Mest använda sociala medierna

Youtube är den mest använda sociala medieplattformen i Sverige.

  • 8 av 10 svenskar har använt Youtube år 2023
  • 7 av 10 svenskar har använt Facebook år 2023
  • 6 av 10 svenskar har använt Instagram år 2023
internetstatistik Google

Statistiken är hämtad ifrån Sveriges största oberoende årliga undersökning av svenska folkets internetvanor: Svenskarna och Internet (Internetstiftelsen)

Google Ads erbjuder mer än själva annonsen i sig självt

Här är ytterligare några skäl till varför annonsplattformen Google Ads är en ledande spelare inom digital annonsering:

1. Lokal och Global räckvidd

Google Ads erbjuder annonsörer en global annonseringsplattform med den fina möjligheten att nå en vidsträckt internationell publik såväl som en väldigt snäv och lokal marknad.

  • Brett nätverk som når hela världen: Google har ett omfattande nätverk som inkluderar dess sökmotor, miljontals webbplatser som är en del av Google Display-nätverket, och populära plattformar som YouTube. Detta ger annonsörer möjlighet att nå en stor och mångsidig målgrupp.
  • Riktad marknadsföring med avancerad målgruppssinriktning: Google Ads erbjuder avancerade målgruppssinriktningalternativ, vilket gör det möjligt för annonsörer att nå specifika demografiska grupper, intressen, beteenden och geografiska områden.

2. Annonsformat i stor variation

Google Ads erbjuder olika annonsformat, inklusive textannonser, bildannonser och videoannonser, vilket ger annonsörer möjlighet att anpassa sin annonsering efter sina mål.

3. Flexibel budgethantering – du bestämmer själv vad det får kosta

Annonsörer har total kontroll över sina budgetar och kan justera sina annonseringskostnader baserat på sina affärsmål och resurser.

4. Mätbarhet och analys

Google Ads ger användare tillgång till omfattande data och analysverktyg som gör det möjligt att mäta och utvärdera kampanjens prestanda i realtid.

 

Google Ads – vanliga frågor och svar

När det kommer till Google Ads får man ofta en rad vanliga frågor. Vi punktar här upp några av de mest typiska frågorna och svar på dem.

Vad är Google Ads?

Google Ads är en online-annonseringsplattform från Google som låter företag och annonsörer visa annonser på Googles sökresultatssidor, på andra webbplatser i Googles annonnätverk och i appar. Annonserna visas för potentiella kunder när de söker efter relevant information via sökord eller när de besöker webbplatser som är en del av Googles annonnätverk.

Hur fungerar Google Ads?

Google Ads fungerar genom att annonsörer skapar annonser och väljer relevanta sökord, målgrupper, målinställningar, tillägg och geografiskt område. När någon sedan använder dessa sökord för att söka efter infromation på Google sökmotor eller matchar målgruppen visas annonsen. Annonserna auktioneras baserat på bud, kvalitetspoäng och andra faktorer, och de som vinner auktionen visas för användarna.

Du betalar en avgift varje gång någon klickar på din annons (CPC) eller i vissa särskilda fall vid videoannonsering när din annons visas tusentals gånger (CPM).

Vad kostar ett klick?

Kostnaden som uppstår när någon klickar på just din annons varierar beroende på konkurrensen för dina valda sökord och din budget i det valda geografiska området där din annons kan visas.

Kan man inte bara klicka bort/upp annonsbudgeten för konkurrerande annonser?

Google hanterar onormalt klickande och ogiltiga klick på Google Ads annonser genom att använda en kombination av automatiserad och manuell övervakning. Det finns flera mekanismer och system på plats för att identifiera och förebygga problem relaterade till onormalt klickande, inklusive klicksbetrug.

Här är några av de sätt Google hanterar dessa problem:

Automatisk övervakning: Google använder avancerade algoritmer och maskininlärning för att övervaka klickmönster och identifiera onormala aktiviteter. Om det upptäcks att det finns ogiltiga klick på dina annonser, kan de ibland justera dina fakturor så att du inte debiteras för de ogiltiga klicken.

Klickfiltrering: Google använder klickfiltrering för att försöka separera giltiga klick från ogiltiga. Detta kan inkludera att ignorera klick som upptäcks som automatiserade, dubbla eller uppenbart ogiltiga.

Annonssäkerhet: Google arbetar för att förhindra bedrägeri och ogiltiga klick genom att identifiera och blockera klick som kommer från kända bedrägeri-källor.

Återbetalningar och krediter: Google åtgärdar vanligtvis direkt otillåtna klick genom att inte ta betalt för dem. Men om det senare upptäcks av Google att du har debiterats för ogiltiga klick, kan du vara berättigad till återbetalningar eller krediter för dessa klick. Google försöker automatiskt rätta till sådana problem när de upptäcks.

Läs mer om hur Google hanterar ogiltig trafik!

Hur mäter man framgång med Google Ads?

Framgång i Google Ads mäts vanligtvis med nyckelindikatorer som antal relevanta klick, konverteringsfrekvens, kostnad per konvertering, klickfrekvens (CTR) och avkastning på investering (ROI). Du kan också använda spårningsverktyg som Google Analytics för att följa prestanda och optimera din annonsering.

Vilka annonstyper finns tillgängliga på Google Ads?

Google Ads erbjuder olika annonstyper, inklusive textannonser, bildannonser, videoannonser, shoppingannonser, responsiva annonser och app-annonser. Du kan välja den annonsform som bäst passar ditt företags mål och målgrupp.

Vilka är de viktigaste faktorerna för framgång med Google Ads?

Framgång med Google Ads beror på många faktorer, som bland annat noggrant val av sökord, välformulerade annonser, målgruppsoptimering, utnyttjande av annonstillägg, relevant landningssida och effektiv budgethantering. Att ständigt övervaka och optimera din kampanj är också avgörande.

Hur riktar man annonser till en specifik målgrupp?

Du kan använda målgruppsinriktning i Google Ads för att nå specifika demografiska grupper, geografiska områden, intressen, beteenden och sökordsinriktningar. Det är viktigt att förstå din målgrupp och anpassa din kampanj utifrån deras preferenser och beteenden.

Hur fungerar annonsering på Google Display-nätverket?

Google Display-nätverket möjliggör visning av annonser på webbplatser, appar och videor som ingår i Googles nätverk. Du kan rikta annonser baserat på intressen och plats, och använda olika annonstyper som bildannonser och responsiva annonser.

Vad är Quality Score och hur påverkar det mina annonser?

Quality Score är en värdering av annonsens relevans och kvalitet. Det påverkar ditt annonss rankning och kostnaden per klick. Högre Quality Score leder oftast till bättre resultat och lägre klickkostnader.

Hur kan jag optimera mina Google Ads-kampanjer?

Du kan optimera dina kampanjer genom att ständigt övervaka prestanda, justera bud, testa olika annonser, utvärdera sökordsval, och använda data för att fatta informerade beslut. Att anlita en certifierad Google Ads-expert är mycket värdefullt för att få till en effektiv annonsering på Google och dess nätverk.

Det är viktigt att komma ihåg att Google Ads är en komplex plattform, och att det krävs tid och kunskap för att uppnå optimala resultat. Att utforska och lära sig mer om dess funktioner och bästa praxis kan vara avgörande för framgångsrik annonsering på plattformen.

Hjälp med digital marknadsföring?

Kontakta oss på MediaBoozt så berättar vi mer!