Google Sök Webinar

Tips och trix på vad man kan göra för att öka synligheten på Google

Googla och du skall finna!

Den som söker på google hen finner gäller i stor grad idag, men vad är det man finner? För till exempel en företagare är det viktigt att synas på google när någon söker på hens produkter och/eller tjänster. För är du synlig vid sökningar blir du automatiskt med i sökpersonens intresseurval. Synlighet på google bidrar till ökad uppmärksamhet och du får förhoppningsvis relevant trafik till din hemsida och rent av personer som besöker/ringer dig. Varför jaga kunder när de kan jaga dig?

Du som hänger med på detta Google Sök Webinar får veta en del av de grundförutsättningar som just nu råder för en bättre synlighet på Google sökmotor. Ta här del av några tips och trix inom framförallt sökmotoroptimering även om vi bara skrapar på ytan av vad som går att göra för att ranka bättre organsikt på Google. Förkovra dig också gärna lite mer inom de nya förutsättningarna inom digital transformation och vad som krävs för att uppnå en framgångsrik digital marknadsföring.

Mikael Paulsson MediaBoozt

Webinarpunkter

Vilka möjligheter finns för synlighet på Google?

Google Sök

Det finns fler olika sätt att synas på google men det är oftast två av dem vi pratar mest om….

Organiskt sökresutat – SEO

Betalda annonser – Google Ads

Googles faktaruta/faktapanel

Google Maps kartor

Google Bilder

Osv…

Exempel på sökning: hantverkare/hantverkaren

 

 

Syns jag idag på Google?

Ställ dig själv frågan – ”Hur och var syns jag idag på Google?”. Idag kan man jobba med sin egen synlighet i många olika medier såsom exempelvis tv, radio och olika sociala medier. Men det är inte många av dem som erbjuder samma möjligheter som google att synas när någon direkt, här och nu, letar efter ens tjänster eller varor. Man bör tänka sig in i de olika plattformarnas användningsområden för att förstå vad det är för personer man kommer i kontakt med och hur stor relevansen är. Hur många som hittar dig precis i det ögonblick när de är i behov av just din tjänst eller produkt hänger i mångt och mycket på hur din egen synlighet är på google.

Ta för vana att emellanåt söka på google efter just dina egna tjänster eller produkter inom ett visst geografiskt område.

 

Vad kan man själv göra för att synas bättre på Google, och kostar det något?
Syns du inte på google vid sökningar på dina viktigaste tjänster/produkter så finns det alltid saker man kan förbättra genom framför allt:

  1. SEO – Sökmotoroptimering av hemsida (Kostnad: Ja/Nej)
  2. Google Ads (Kostnad: Ja)
  3. Google My Business (Kostnad: Ja/Nej)

 

6 viktiga praktiska SEO-råd

När det gäller att ranka högt med sin hemsida på Google så är det inte en enskild faktor som avgör om du rankar bra på google eller inte. Utan det är en helhet med mängder av faktorer som på verkar en sajts/sidas synlighet i googles sökresultat vid en viss given sökning. Vi tittar här på sex av de absolut viktigaste SEO åtgärderna.

Vilken sökfras vill du synas på?

Tänk till innan du börjar skapa en sida eller skriva ett inlägg på vad du egentligen vill synas på. Om du gärna vill synas på en produkt eller tjänst du erbjuder så bör ju då sidan rimligtvis handla om exakt det och inte blanda in så många andra saker du erbjuder på just den sidan i så fall. Dessutom är de viktigt att man erbjuder något som många känner till och normalt söker efter på google. Det är kanske inte lika viktigt att ranka högt på en produkt som ingen någonsin hört talas om typ ordet ”guttaperkamojängen” vilket ingen söker efter. Å andra sidan är det ju betydligt lättare att ranka högt på något som ingen annan knappt skriver om. Ju ”bredare” ett sökord som man vill optimera sin text utifrån, desto svårare konkurrens i synligheten på google, t.ex. ordet ”takläggare”. Ju mer specificerad en sökfras är som du vill optimera ditt inlägg kring, desto lättare att ranka, typ: ”takläggare Visby”.

Rubriker

Rubriksättningen på sajter/undersidor har väldigt stor påverkan på förutsättningen för bra google-ranking. H1 rubriken (tillsammans med rubrikerna H2, H3, H4 osv) fastställer textmassans så kallade hierarkiska struktur. Alla sidor ska ha endast en enda H1-rubrik men kan ha många H2:or, H3:or osv.

Rubrikerna hjälper människor och sökmotorer att förstå vad sidan handlar om och har en direkt påverkan på ranking och CTR (Click Through Rate = klickfrekvens). Tänk på att den optimala längden på sidtitlar är 55-60 tecken. Undvik dubbelt innehåll på sidtitlar så att Google lättare kan särskilja vad de handlar om. Använd dock gärna synonymer på den sökfras du vill ranka på i de olika underrubrikerna. Allt för att Google ska förstå att det är just det här det handlar om så det inte hoppas hit och dit i ämnesväg.

Textmassa

Unikt innehåll i allt från rubriker och texter till bilder är av stor vikt vid bra SEO. Unik text är viktigt med minst 300 ord (helst) på varje sida och med bra relevans om ämnet. Kopierad/duplicerad text är inte bra.

Bilder

Hemsidor som laddas snabbt och ger en god användarupplevelse i mobilenheter kommer att gynnas före sajter som är tunga och besvärliga att använda. Bilder kan här ha en stor påverkan för hur snabbt en sida läses in av tex Google sökmotor. Se till att komprimera bilderna så mycket som går utan att en större synlig kvalitetsförlust genereras, försök undvika filstorlek större än 100kb per bild. Dessutom är det av stor vikt att bilderna döps i enlighet med vad de faktiskt föreställer istället för bara exempelvis en rad siffror typ: 38926.jpg eller IMG444.jpg. Tänk bara på att inte döpa/skriva med bokstäverna å, ä eller ö eftersom dessa bokstäver i en bildlänk inte kan läsas av alla webbläsare.

Unikitet

Vilken sajt/sida vill google lyfta fram i sitt sökresultat om det finns tio sajter med exakt samma innehåll? I ett sådant fall tar Google hänsyn till andra SEO-faktorer eller mer unika sajter kring det ämne man söker efter för att avgöra vad de visar upp istället. Så för att ge dig själv de bästa förutsättningarna så att just din sajt rankar bra på en viss sökfras/sökord så gäller det att ha unikt innehåll på hemsidan. Gärna på allt ifrån rubriker och texter till bilder.

Snabb, Säker & Responsiv

På senare år har google premierat snabbhet, säkerhet och responsivitet allt mer. Allt för att ett innehåll ska kunna visas på ett tillfreddsställande säkert sätt, i många olika skärmenheter, var du än befinner dig, oavsett uppkopplingskvalitet. När det gäller säkerheten menar vi här ”säker anslutning” som kännetecknas av ett hänglås framför domännamnet i adressfönstret.

Gratisverktyg till hjälp vid SEO

SEO gratisverktyg

WordPress tillägg – Yoast SEO Free: https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/

Bildkomprimering: https://tinyjpg.com/

Hemsidans snabbhet – PageSpeed Insights: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

PageSpeed Insights analyserar innehållet på en webbsida och ger förslag på hur sidan kan göras snabbare.

Mobilvänlighetstest: https://search.google.com/test/mobile-friendly?

Testa hur lätt en besökare kan använda sidan på en mobil enhet. Ange webbadressen till en sida och se vilket resultat sidan får.

Populära sökningar på googlehttps://trends.google.se/trends/?geo=SE

Statistik/Analys av hemsida – Google Analytics:  https://analytics.google.com/analytics/web/

Hemsidans hjälpdoktor – Google Search Console: https://search.google.com/search-console?hl=sv

Med hjälp av verktygen och rapporterna i Search Console kan du mäta webbplatsens trafik och resultat på Sök, åtgärda problem och få webbplatsen att sticka ut.

Google My Businesshttps://www.google.com/intl/sv_se/business/

Sökordsplaneraren (kräver Google Ads konto): https://ads.google.com/intl/sv_se/home/tools/keyword-planner/

Hängde du med?

Ta hjälp av MediaBoozt för framgångsrik synlighet på Google!