Sökmotoroptimering

Genom rätt sökmotoroptimering (SEO) kan du få fler besökare och mer relevant trafik till din hemsida via förbättrad synlighet på Googles organiska sökresultat.

SEO = Search Engine Optimization

Många pratar om att ranka bra med sin hemsida på Google, men varför då? Och vad betyder egentligen SEO? Frågeställningar som förstås kräver svar.

Din webbplats är idag många gånger den viktigaste kanalen för att nå ut med information om dina tjänster eller produkter. För att få besökare att hitta till din webbplats är sökmotoroptimering (SEO) av hemsidan en av de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna. Men vi tar det från början…

Vad är sökmotoroptimering, SEO?

SEO – Search Engine Optimization, vars svenska benämning är Sökmotoroptimering, är samlingsnamnet för de metoder och tekniska lösningar som används för att din webbplats ska hamna högt upp i sökmotorernas organiska flöde. Gällande sökomotorerna så syftar vi i första hand på Googles sökmotor då den är i särklass den mest använda sökmotorn som används i Sverige och övriga världen för att söka efter information.

Genom att sökmotoroptimera hemsidan hjälper man sökmotorn att kunna förstå hur innehållet på webbplatsen är relevant för de sökningar som görs på Google. Och något förenklat vill man här få en så kallad matchning av de sökord/sökfraser som användarna skriver in på sökmotorn så att just min hemsida blir synlig vid sökögonblicket. Genom att synas på Google när någon söker efter just det jag erbjuder så har jag alltså möjligheten att få in en besökare på min hemsida som jag förhoppningsvis sedermera lyckas ”omvandla/konvertera” till en köpande kund.

Varför sökmotoroptimera en webbplats?

I den årliga undersökningen ”Internet och svenskarna” (2018) så anger 97 procent att de använder internet för att söka efter information. Av dessa uppger 61 % att de använder Google sök DAGLIGEN. Många använder Google som en genväg till en sida genom att de skriver in ett sökord i stället för en webbadress. Det är då viktigt att sökmotorn anser att din webbplats är den mest relevanta för det användarna söker efter. Sökmotorn som källa är alltså en väldigt bra och stor möjlighet för att driva trafik till din webbplats. Så om sökmotoroptimeringen av din hemsida är bristfällig kommer sökmotorn tyvärr missa att driva relevant trafik till den information, tjänster eller produkter som webbplatsen erbjuder.

 

MediaBoozt erbjuder SEO

Mediaboozt hjälper företag och organisationer med att få till en lyckad SEO. Det handlar om allt ifrån att skapa en populär och tekniskt bra hemsida utifrån googles genomsökningsalgoritmer till att hitta rätt innehållsrelevans utifrån din målgrupp med tillhörande sökord och sökfraser som är de viktigaste att synas på när potentiella kunder söker efter just dina tjänster och produkter på sökmotorerna.

Hur sökmotoroptimerar vi en webbplats?

Utgångspunkten för SEO-arbetet är oftast de produkter och/eller tjänster som erbjuds samt den information du vill nå ut med. Själva poängen med sökoptimering är ju att få till en större organisk synlighet av det som du vill erbjuda när sökningar görs på Google. Det vill säga en synlighet som nås utan att behöva lägga pengar på köp av annonser för. Däremot kan man se digital marknadsföring som en snabbväg till synlighet när man ännu inte hunnnit få till önskad effekt av sökmotoroptimeringen eller som ett komplement för att driva ännu mer relevant trafik till hemsidan. SEO är ju trots allt ett mer långsiktigt projekt beroende på hur stor konkurrens som finns kring de sökord man vill ranka högt på.

SEO-analys som utgångspunkt

Innan vi påbörjar sökmotoroptimeringen av webbplatsen är en förutsättning att det först gjorts en ordentlig analys av hur den nuvarande hemsidan mår och att en målgruppsanalys sätts upp för att få till ett bra resultat. Här tittar vi på faktorer som bland annat vilken målgruppen är, hur de beter sig, var de befinner sig geografiskt, vilka språk de använder och vilka tekniska skärmenheter de främst använder sig av.

Med kunskaperna från analysen kan vi lättare bedöma hur målgruppen beter sig samt utrycker sig för att få tag i relevant information på webbplatsen. Dessutom gör man i samband med detta en så kallad ”Rank Index benchmark” för att få fram vilka sökord man ska fokusera på när vi börjar att sökmotoroptimera hemsidan.

Teknik, Innehåll och Popularitet

För att beskriva arbetatet med själva webbplatsen delar vi in SEO arbetet i tre delar; Teknik, Innehåll (content) och Popularitet. Eller om vi använder SEO-branschens egna uttryck; On-site, On-page och Off-page. Alla tre optimeringsområden är viktiga delar att ta hänsyn till för att få en hemsida att ranka högt upp på Googles organiska sökresultat.

Teknik (On-site)

Både sökmotorer och användare gillar webbplatser som de förstår och inte tar för lång tid att ladda. För att få det optimalt är det viktigt att du har bra hostning av din sida, webbstandard som gör det innehållet tillgänglig för så många webbanvändare som möjligt och att webbplatsen är indexerbar för sökmotorn. Exempelvis är en sajtkarta som visar strukturen på din hemsida något som hjälper sökmotorn att analysera och hitta innehåll.

Innehåll/Content (On-page)

Givetvis är innehållet på din hemsida det absolut viktigaste för besökaren och så även för att få till en bra sökmotoroptimering. Webbplatsen ska vara lätt att använda och att användarvänligheten (UX) är hög. För att nå en god användarupplevelse och så bra sökmotoroptimerad hemasida som möjligt är det viktigt att ha en strukturerad bra sida med rätt rubriker och brödtext som är relevanta samt innehåller sökord och sökfraser som användarna söker efter på sökmotorerna.

Bilder på webbplatsen ska ha en bra och beskrivande ALT tagg med vad som visas på bilden.

Genom att lägga in metadata och sidtitlar talar du om för sökmotorerna vad varje sida handlar om. Url:er ska vara korta och gärna innehålla relevanta sökord/sökfraser för att beskriva vad sidan handlar om.

Popularitet (Off-page)

Givetvis vill vi att att webbplatsen ska vara populär för besökarna men även att sökmotorer som Google ska uppfatta den som populär. Något som sökmotorer tar hänsyn till är alla interna, utgående och inkommande länkar (länkar till och från andra sajter) som finns på hemsidan och vilken kvalité det är på dem. Man behöver se över både sin internlänkning (on-page) och utgående länkning på/från den egna sajten. Externa länkar från andra webbplatser (off-page) kanske är ännu viktigare för att få en högre popularitetspoäng av sökmotorerna. Här räknas även antalet sociala länkar som en faktor sökmotorer tittar på. Alltså hur mycket din sida länkas från sociala medier som tex. facebook, instagram osv. Men superviktigt att veta när man pratar om popularitet och länkning är att kvalitén är avgörande för om din hemsida gagnas eller missgynnas av detta. Likaväl som en sajt kan påverkas positivt rankingmässigt av länkstrukturen så kan den också påverkas negativt om t.ex. helt orelevanta eller undermåliga hemsidor länkar till din webbplats. Oönskade inlänkar går att tala om för Google att bortse ifrån via Googles verktyg Search Console.

Vill du ha ytterligare beskrivning av vad sökmotoroptimering (SEO) är för någonting så finns mer att läsa på wikipedia här. Men vill du veta hur du kan ta klivet till att sökmotoroptimera din egen hemsida så finns jag alltid till hands. Jag har också tidigare hållt i ett Google Sök Webinar där jag under en timme gick igenom grundläggande framgångsfaktorer för arbetet med sökmotoroptimering av en hemsida. Dock utgör dessa informationspunkter endast en bråkdel av hur mycket som finns att optimera på en hemsida i syfte att ranka högt upp på Google sökmotor.

 

Gratis SEO-rådgivning

MediaBoozt erbjuder en timme gratis SEO-konsultation utan vidare krav! Vi vill väldigt gärna lyssna och titta på hur er nuvarande situation av synlighet på Google sökmotor ser ut. Samtidigt kan du då också få en uppfattning om vad som är möjligt att påverka och vad en förbättrad synlighet kan bidra med. Hör av dig så slår vi oss ner för en kopp kaffe och klargör just era möjligheter med sökmotoroptimering.

Hjälp med sökmotoroptimering?

Kontakta oss för gratis konsultation!