Viktigaste SEO faktorerna att titta närmare på

av | nov 23, 2023

Vilka är de viktigaste SEO faktorerna? SEO (Search Engine Optimization), eller sökmotoroptimering på svenska, omfattar en mängd olika faktorer som påverkar hur väl en webbplats med dess sidor, inlägg och bilder rankar på sökmotorernas resultatsidor. Vi tar här upp några av de viktigaste SEO-faktorerna att beakta vid sökmotoroptimering av hemsida.

SEO - Sökmotoroptimering

Största sökmotorerna som används i Sverige

I Sverige är Google den dominerande sökmotorn och har en överväldigande marknadsandel när det gäller sökningar på internet. Majoriteten av användarna i Sverige använder Google för att söka efter information online. Andra sökmotorer, såsom Bing och Yahoo, har en mycket mindre användarbas i jämförelse med Google.

Viktiga SEO faktorer

Det är viktigt att anpassa din webbplats och SEO-strategi med Google i åtanke, eftersom det är den primära sökmotorn som svenska användare använder. Detta inkluderar att förstå och följa Googles riktlinjer för sökoptimering och att övervaka eventuella algoritmändringar som kan påverka din webbplatsrankning.

Här är några av de viktigaste SEO-faktorerna att överväga:

1. Säkerhet (HTTPS)

Webbplatser som använder HTTPS (SSL-certifikat) rankas oftast högre. Det skapar också en säkrare miljö för användarna.

2. Sökmotorvänlig webbplatsoptimering (On-Page SEO)

Titel och meta-beskrivning: Använd relevanta nyckelord i titlar och meta-beskrivningar. Se även till att att de är varken för långa eller korta samt att metabeskrivningarna gärna får innehålla en uppmaning (call-to-action) på slutet.

URL-struktur: En enkel och läsbar URL-struktur hjälper sökmotorer att förstå sidans ämne och användare har samtidigt en möjlighet att förstå var man befinner sig på hemsidan.

Rubriker (H1, H2, H3, etc.): Använd strukturerade rubriker för att organisera innehållet i rätt hierarkisk ordning så innehållet kan tolkas rättvist av sökmotorer som t.ex. Google.

3. Högkvalitativt innehåll

Relevans och användbarhet: Skapa innehåll som är relevant för din målgrupp och ger verkligt värde.

Nyckelordsoptimering: Använd nyckelord naturligt och undvik överoptimering.

4. Responsiv design

Se till att din webbplats är användarvänlig på alla enheter, inklusive mobiler och surfplattor och går att läsa utan scrollning i sidled eller inzoomning av text. Dessutom bidrar man samtidigt med inkludering av att fler användare kan hantera sajten bättre.

5. Intern länkning

Skapa en sund intern länkstruktur för att underlätta navigering och hjälpa sökmotorer att förstå innehåll samt indexera sidor. Men tänk också på att använda rätt ankartexter.

6. Länkbyggande (Backlinks)

Skaffa/förtjäna högkvalitativa och relevanta länkar från andra webbplatser till din egen. Detta ökar din webbplats auktoritet.

7. Sökmotorvänlig teknik (Teknisk SEO)

Snabba laddningstider: Optimering av sidhastighet är viktigt för både användarupplevelsen och sökmotorrankningen.

XML Sitemap: Se till att din webbplats har en XML-sitemap för att underlätta indexering av sidor.

8. Användarupplevelse (User Experience, UX)

En positiv användarupplevelse kan påverka hur länge besökare stannar på din webbplats, vilket kan påverka rankningen.

9. Lokal SEO (för lokala företag)

Optimering för lokala sökningar genom att skapa och optimera en företagsprofil på Google (f.d. Google My Business-profil) och därigenom få recensioner. Men också använda geografiska nyckelord på den egna webbplatsen som exempelvis län, stad, ort, bostadsområde, o.s.v.

10. Analys och övervakning

Använd verktyg som Google Analytics, Google Search Console och Page Speed Insights för att övervaka prestanda och få insikter om besökare och söktrafik. Dessutom finns via verktygen härigenom goda möjligheter att förbättra hemsidans SEO.

SEO är en kontinuerlig process, och det är viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna och algoritmändringarna från sökmotorerna för att behålla och förbättra sin webbplatsrankning.