Webbanalys

Att genomföra en webbanalys ger oss informationsunderlag för att ta rätt beslut i kommande insatser såväl inom digital marknadsföring som sökmotoroptimering och konvertering på hemsidan.

Insikt och kunskap genom webbanalys

Webbanalys utgår ifrån statistik och resultat vilket bland annat ger oss värdefulla insikter och kunskap om till exempel vilka våra hemsidesbeökare är, hur kampanjinsatser fallit ut, vilka konverteringsdata man har (konverteringsfrekvens och konverteringsgrad). Analysdata är naturligtvis viktigt att titta på dels för att skapa en förståelse för nuläge och dels för att kunna följa upp och utvärdera insatser. Genom detta kan man se vad som är bra och vad som kan göras bättre och effektivare framöver.

Förtydligat så är webbanalys ett samlingsbegrepp för de olika metoder som används för att samla in data för att lära oss om hur olika digitala kanaler besöks, i vilket sammanhang och hur de används. Det hjälper oss att analysera marknader, kunddata och kundengagemang, vilket gör det möjligt att definiera målgrupper, konkurrenter, köparprofiler och ge bästa effekten. Målet med webbanalys är genom noggrann analys av kanalen och beteende hos besökarna få rätt kunder att besöka den.

Varför är analys bra?

Att analysera de aktiviter vi gör på våra digitala kanaler ger oss svar på vilka av dessa aktiviter som fungerar och vilka som inte fungerar. Vi får alltså förståelse vilka aktiviteter som bidrar till de mål vi satt upp och identifiera även de problem och hinder som kan leda till mindre lyckat resultat. Det ger oss förutsättningarna att kunna ta de beslut som krävs för att få rätt effekt och som ger ekonomisk lönsamhet. Det leder till en lägre kostnad, ett bättre resultat och förvandlar data till försäljning.

När används Webbanalys?

Webbanalys är ett av de viktigaste verktygen för företag för att lyckas med sin digital närvaro och måluppfyllelse. Oftast följs en aktivitet upp först efter att den är genomförd för att se om den gett det resultat som önskats. Men med webbanalys kan vi i alla skeden kolla om aktiviteten ger det utfall vi vill. Med informationen kan ändringar göras under aktivitetens gång. Det leder till att chansen att vi når mål och rätt målgrupp ökar markant och att det vi investerat kommer tillbaka med vinst. Vi kan alltså titta på vad som gjorts tidigare och göra justeringar samt förbättringsåtgärder innan vi gör en ny marknadsföringskampanj, eller i SEO optimeringen mm. Nedan följer några exempel på analyser MediaBoozt kan hjälpa just ditt företag med. Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte hos dig redan i dag.

Analys av Hemsida

Om ni idag har en redan befintlig hemsida eller behöver etablera en ny så erbjuder vi en noggrann undersökning och analys. För att möta dagens krav på en bra och användarvänlig webbplats som matchar era och besökarnas behov gör vi en noggrann undersökning över sidans design, snabbhet och tydlighet. Ut efter vad som kommer fram i utredningen av hemsidan tar vi fram en analys och med de insikter vi får över vad som bör förändras kan vi ta fram åtgärder för att få ett bättre resultat i linje med hemsidans mål. Läs mer om hemsida/webbplats här.

Analys av Sökmotoroptimering (SEO)

För att få ett bra arbete kring SEO är en grundlig analys viktig. Här är det viktigt att undersöka hur mycket trafik som kommer från sökmotorer till webbplatsen. Hur lätt hittar din målgrupp till webbplatsen och är det rätt målgrupp. Hur lätt är det för användarna att hitta rätt produkt/tjänst på din sida vad gäller det de sökt efter. Vilka sökord använder de vid sök? Det behövs också undersökas vad konkurenterna använder för sökord eller om det finns sökord som är starkt förknippat med den bransch ni verkar i. Att göra en ordentlig analys vid uppstart av SEO arbetet är nödvändigt samt att kontinuerligt analysera och utvärdera för att säkerställa att sökmotoroptimeringen fungerar. Läs mer om SEO här.

Analys av Digital marknadsföring

Att marknadsföra sig digitalt ger många möjligheter för att bygga starka varumärken och få ut produkter och tjänster till rätt kunder. Det kan dock bli en ganska kostsam historia om man inte gör en noggrann undersökning innan, under och efter marknadsförings aktiviteter. Via analysen kan målgrupper, konkurrenter, köparprofiler definieras och matchas mot målsättningen för vad aktiviteten ska generera. Det ger säkrare svar på vilken kanal eller mix av kanaler samt aktiviteter som kan generera bästa möjliga effekt och som ger ekonomisk lönsamhet. Genom ett kontinuerligt analysera och utvärdera sina aktiviteter i den digitala marknadsföringen minska chansen att misslyckas med sina marknadsföringsmål och ökar chansen att hitta nya potentiella kunder och behålla befintliga kunder. Läs mer om digital marknadsföring här.

Google Analytics

Google Analytics är ett av det bästa verktyg att förstå kunder och interagerar ditt innehåll på digitala plattformar. Med hjälp av detta verktyg kan vi kontinuerligt utreda, undersöka och analysera de nyckeltal som är intressanta för den aktuella verksamheten. Via gedigna rapporter kan vi se resultat av kampanjer, mäta trafik, engagemang och få insikter om åtgärder som krävs för att få ut bästa resultat utefter besökare/kunders intressen, mål och behov. Genom att använda Google Analytics får vi rätt effekt och samt kontroll på att det vi investerar ger ekonomisk lönsamhet.

Google Search Console

Ett annat analysverktyg vi vurmar för är Google Search Console. vi brukar kalla det för hemsidesdoktorn eftersom den håller oss noggrannt uppdaterade om ens hemsidas välmående. Dessutom kan du även här göra vissa åtgärder för att förbättra din hemsidas prestanda. Och som om inte det vore nog så får vi också massor av värdefull information om hur och vilka kunder hittar till hemsidan på det organiska sökresultatet. Då förstår du kanske att Search Console verktyget är ovärderligt för oss när vi tar hand om sökmotoroptimeringen av din hemsida.

Webbanalys ger grunden till bra beslut

Vi på Mediaboozt tycker det är viktigt att ha ett väl fungerande utvärderings- och analysarbete i de tjänster vi tillhandahåller våra kunder. Den analys och de insikter vi tar fram ligger till grund för att kunna vidta rätt åtgärder och därmed förbättra kommande marknadsföringsinsatser. Vi tycker det är viktigt att skapa förståelse och insikt av analysen och vi genomför uppföljning och utvärdering ofta tillsammans på plats hos kund eller via digitalt videomöte. Så med kontinuerlig analys och uppföljning når vi bästa möjliga resultat. Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte redan i dag.

Hjälp med Webbanalys?

Kontakta oss på MediaBoozt så berättar vi mer!